Maak hier
direct een afspraak

Zonder doorverwijzing
van een tandarts

Infomatie over betalen

Betalen & UwNota.nl
Uw rekening / declaratie
De rekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaats gevonden. Op de rekening
staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld die per mondhygiënekliniek kan verschillen.
.
Betalen
U betaalt aan uwnota.nl
Wij verzoeken u de rekening te betalen aan uwnota.nl. Op de rekening staan alle betaalgegevens en ook de termijn waarbinnen het bedrag op onze rekening moet staan.
Wij betalen de opgegeven behandeling uit aan uw zorgverlener.
Als u de rekening niet op tijd betaalt ontvangt u van ons tijdig een herinnering. 

Inhoudelijke vragen over de nota
Vragen over de betaling van de nota
Als u vragen heeft over de betaling van de nota kunt u telefonisch contact opnemen met 0900 - 0400 633 (€ 0,20 per gesprek)
of via de formulieren op de website van uwnota.nl
Voor verdere informatie zie de website van uwnota.nl

Meningsverschil
Indien u niet tevreden bent met de behandeling probeer er dan eerst uit te komen met uw mondhygiënist. Indien u toch een meningsverschil blijft houden omdat u denkt dat de mondhygiënist aantoonbaar in gebreke
is gebleven ,dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten en om bemiddeling vragen. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

een gezonde mond in een gezond lichaam
amsterdam