Maak hier
direct een afspraak

Zonder doorverwijzing
van een tandarts

Ontwikkelingswerk

Oral -Vision zet zich regelmatig in voor ontwikkelingswerk in Kenia met de Stichting Dutch Dental Care Foundation. ( DDC). Het mooie van dit project is dat het land niet eenmalig wordt bezocht ,maar dat deze organisatie bezig is om daadwerkelijk een verschil te maken bij de mensen van Kenia. Doel : Het doel van Stichting DDC is om in ontwikkelingslanden belangeloos op rationele wijze met eenvoudige middelen tandheelkundige hulp, preventie en educatie te verlenen in de ruimste zin van het woord. De doelstelling van DDC is tweeërlei: 

1. Uitzending van tandheelkundige teams

Twee keer per jaar zendt DDC tandheelkundige teams uit naar Kenia. Een team is samengesteld uit meerdere tandartsen, waar mogelijk kaakchirurgen, assistentes, mondhygiënisten en ondersteuning. Er wordt gewerkt op scholen of op locaties waar op dat moment tandheelkundige zorg  nodig is. Alles gaat op vrijwilligersbasis, hetgeen inhoudt dat iedereen zijn eigen reis- en verblijfskosten betaalt. Veelal zoekt men daar zelf een sponsor voor. Op scholen worden alle leerlingen gecontroleerd en behandeld. De leerkrachten en omwonenden kunnen eveneens gebruik maken van deze gratis hulpverlening. Leerlingen krijgen les in gebitsverzorging en leren daadwerkelijk wat goed poetsen is. De leerkrachten spelen daarbij een belangrijke rol, daar zij na het vertrek van een team, de instructie regelmatig moeten voortzetten, opdat continuïteit van deze preventieve zorg blijft gewaarborgd.
De teams worden aangevuld met Community Oral Health Officers (COHO’s) , mannen en vrouwen die een basisopleiding tandheelkunde hebben afgerond. 
Zij krijgen de gelegenheid mee te werken in de scholen waardoor ze nieuwe dingen kunnen leren en  zo hun vaardigheden vergroten.
 
2. Kliniek
Op dit moment is in Ukunda, een uur rijden ten zuiden van Mombasa, een kleine kliniek gevestigd en geoutilleerd.

Deze wordt bemand door een Keniaanse COHO met haar assistente. Vele patiënten hebben inmiddels hun weg naar de kliniek gevonden om tegen een geringe vergoeding eenvoudige tandheelkundige zorg te krijgen. Het is daarbij ons streven in afgelegen ziekenhuisjes een tandheelkundige behandelkamer te realiseren of in stand te houden, eventueel bemand door een door DDC ondersteunde COHO. DDC houdt toezicht op de kwaliteit van werken dmv wekelijkse rapportage en te zorgen voor aanschaf van materialen en investeringen van apparatuur. Op deze wijze wil DDC dat tandheelkundige zorg door Kenianen en voor Kenianen in de toekomst gerealiseerd wordt.
 
Wilt u meehelpen om deze kliniek draaiend te houden ?
Klik op donaties

Voor meer informatie over de Dutch Dental Care Foundation  of contact zie ook: www: dutchdentalcare.nl

een gezonde mond in een gezond lichaam
amsterdam