Afspraak maken

Via het inschrijfformulier op deze website
Via telefoon: +31(0)628536391
Via een e-mail aan Info@oral-vision.nl

Afspraak
Wij reserveren speciaal tijd voor u in onze agenda. Het niet nakomen van de afspraak is daarom voor ons erg vervelend. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om ons minimaal 48 uur vooraf te laten weten als u verhinderd bent. Niet nagekomen afspraken of niet op tijd geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

Afspraakherinnering via sms of e-mail:
Onze service bestaat ook uit een automatische herinnering aan uw afspraak d.m.v. een sms of e-mail. Het is daarom belangrijk dat uw juiste mobiele telefoonnummer of e-mailadres bij ons bekend is. Dit is alleen een reminder en kan ook niet worden beantwoord. Hiervoor moet u alsnog contact opnemen met de praktijk zelf. U blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak. Mocht u geen herinnering ontvangen hebben dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat, maar neem in dit geval contact met ons op.
Let op: Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorzorgsmaatregelen voor de behandeling:

  • Wanneer u een nieuwe hartklep heeft, dan heeft u voorafgaand aan de behandeling een antibiotica profylaxe nodig.
  • Wanneer u bloedverdunners slikt, moet u voorafgaand aan de behandeling met uw de trombosedienst overleggen over het gebruik van de bloedverdunner.
  • Heeft u een koortslip die zich in het blaasjesstadium bevindt, annuleer dan uw afspraak. De kans op besmetting is groot.
  • Meldt ook altijd wanneer u een besmettelijke ziekte onder de leden heeft. Dit kan van invloed zijn op uw behandeling.
Graag meenemen naar uw eerste bezoek:

  • geldig legitimatiebewijs,
  • verzekeringspasje,
  • eventueel de verwijzing van de tandarts,
  • een medicijnlijst

Olympisch Stadion 23
1076DE Amsterdam
info@oral-vision.nl
06 28 53 6391