Betalingen

Per 1 januari zijn de tarieven van mondhygiënisten bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) onderstaand vindt u de tarieven van de behandelingen bij Oral-Vision: Tarieven van 2019

De Rekening 

De rekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaats gevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld die per mondhygiënekliniek kan verschillen.

Uw factuur via email:


Sinds kort worden de facturen van Infomedics verstuurd per email. Dit bespaart kosten en is ook nog  eens beter voor het milieu. Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft Oral-Vision uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen.
Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Op tijd betalen:


Infomedics gaat ervan uit dat u op tijd uw nota betaald. Indien dit door omstandigheden niet lukt, neem dan meteen contact op met  de servicedesk van Infomedics . Dit om eventuele incasso kosten te voorkomen via telefoonnummer: 036- 2031900. Voor dit telefoonnummer worden er geen extra kosten in rekening gebracht. U betaalt enkel uw gebruikelijke belkosten.

 Indien u vragen heeft over uw rekening, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 contact opnemen met de servicedesk van Infomedics.

PIN apparaat:


Voor diegene die liever direct de behandeling willen betalen maakt Oral-Vision gebruik van een pin apparaat. U kunt direct de behandeling afrekenen en een uitgeprinte factuur van de behandeling mee krijgen om deze in te dienen bij uw verzekering.

Klachtenregeling:
U staat bij ons, als cliënt, op de eerste plaats. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent. Probeer dit in eerste instantie met uw behandelaar op te lossen. U kunt uw klacht bij ons indienen via info@oral-vision.nl . U krijgt dan binnen 14 dagen een reactie.
 Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan verwijzen wij u naar deze pdf van de folder klachtenregeling NVM-mondhygiënisten. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Olympisch Stadion 23
1076DE Amsterdam
info@oral-vision.nl
06 28 53 6391